Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / Кандидатмагистърска кампания 2022/2023

   

Правилник за прием на магистри за уч. 2022/2023

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКА КАМПАНИЯ 2022/2023 - БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ*

ВАЖНО: Всички кандидат-магистри ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се регистрират в електронната система "Кандидатмагистърска кампания 2022/2023- Биологически факултет", на този адрес, до 12:00 часа на 14-ти септември 2022 г. за обучение, субсидирано от държавата и до 12.00 часа на 26.09.2022 г. за обучение срещу заплащане.

Регистрацията в електронната система започва на 15.08.2022 г. и е съпроводена със задължително прикачване на електронни копия в pdf формат на посочените по-долу документи за кандидатстване.

Заплащането на таксата за събеседване (30 лева за всеки изпит) се извършва по следните начини:

 1. През системата EPay/EasyPay. С основание за плащане „БФ-КМК2022“
 2. С банков превод във всяка търговска банка по сметка на СУ "Св. Климент Охридски":
  БНБ - централно управление
  IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
  BIC: BN BG BG SD
  При плащане по банков път задължително се вписват:
  Три имена
  Основание за плащане: „БФ-КМК2022

ВАЖНО: Такса в размер на 30 лева заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.

ВАЖНО: Задължително прикачете сканирания платежен документ.

 

За успешно завършена регистрация се счита такава, при която системата генерира входящ номер след проверка и одобрение от инспектор „Учебен отдел“ на БФ.

Право на участие в класирането се придобива след успешно извършена регистрация и получен от системата кандидат-магистърски номер.

 

Необходими документи за регистрация и участие в класирането:

 

 1. Сканирано копие на дипломата за завършено висше образование за притежаващи диплома. Задължително се сканира и приложението към дипломата.
 2. - ИЛИ Заверено работно приложение към дипломата за завършили ОКС "бакалавър" в Софийския униреситет през учебна 2021/2022 г.; (ЗАБЕЛЕЖКА: работни приложения на завършили БФ няма да се издават в следните периоди:
  От инсп. Румяна Иванова от 15.08 до 30.08.2022г.; от инсп. Диди Наумова от 01.08 до 11.08. и от 26.08 до 29.08.2022г.; от инсп. Анелия Тончева от 15.08 до 23.08.2022г. и от 02.09. до 12.09.2022г.)
  - ИЛИ Сканирано копие на акадамична справка за завършили ОКС "бакалавър" в други ВУЗ през учебна 2021/2022 г. В справката да е отразен средният успех от семестриалните изпити, хорариумът на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;
  - Лица, придобили образователно-квалификационна степен на висше образование в чужбина, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет, като прилагат служебната бележка или заповедта за признаване. Кандидати, непреминали процедурата, не се допускат до участие в конкурса.
 3. Сканирано копие на диплома за завършено средно образование.

ВАЖНО: При възникнали въпроси, моля пишете на e-mail: magistri@biofac.uni-sofia.bg

ВАЖНИ СРОКОВЕ
15.09.2022 г. и 16.09.2022 г. Събеседвания с кандидат-магистрите: ГРАФИК
27.09.2022 г. Първо класиране на кандидатите за държавна субсидия
28.09.2022 - 30.09.2022 г. Записване на класираните магистри в Сектор „Студенти”
каб. 266; каб. 286; каб. 269
до 04.10.2022 г. Второ класиране за незаетите места за държавна субсидия и за обучение срещу заплащане.
12.10.2022 - 14.10.2022 г. Записване на класираните магистри държавна субсидия и платено обучение в сектор „Студенти”
каб. 266; каб. 286; каб. 269
Необходими документи за записване Записване и обучение на новоприетите студенти

(*) За кандидатстване в магистърските програми, предназначени за неспециалисти, документи ще се приемат през м. януари 2023 год. Началото на обучението е от летен семестър. Подробна информация за кампанията, съдържаща дати и условия за кандидатстване, ще бъде публикувана на страницата на БФ.