Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ГРАФИК за провеждане на ЮНСКА изпитна сесия - учебна 2022/2023 (БАКАЛАВРИ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)

   

Уважаеми колеги,

Юнската изпитна сесия ще се проведе по следния график:

 • САМО ЗА специалност БИОЛОГИЯ, 3-ти курс - от 26 юни до 21 юли 2023 год.
 • САМО ЗА специалност БИОТЕХНОЛОГИИ, 2-ри курс - от 19 юни до 14 юли 2023 год.
 • САМО ЗА специалност БИОТЕХНОЛОГИИ, 3-ти курс - от 13 юни до 07 юли 2023 год.
 • САМО ЗА специалност ЕКОЛОГИЯ и ООС, 3-ти курс - от 26 юни до 21 юли 2023 год.
 • САМО ЗА специалност БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, 3-ти курс - от 26 юни до 21 юли 2023 год.
 • САМО ЗА специалност АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ, 3-ти курс - от 13 юни до 07 юли 2023 год.

 

ЗА ОСТАНАЛИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И КУРСОВЕ

 • от 12 юни до 07 юли 2023 год.
  РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти курс;
 • от 12 юни до 23 юни 2023 год.
  ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ (дисциплини от ЗИМЕН и ЛЕТЕН семестър) ЗА СТУДЕНТИ С НЕВЗЕТИ ИЗПИТИ ОТ 4-ти курс И/ИЛИ СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИ

Допускането до явяване на изпит става след издаване на протокол:

 • Общ за студентите, които се явяват на редовна сесия;
 • Индивидуален за семестриално завършили студенти и такива, които се явяват на изпити от минали години.
СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ (само по електронен път)
от 29 май 2023 г. до 08 юни 2023 год.
или, по изключение, до 7 дни преди датата на изпита

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ:

ВАЖНО!!! НЕ СЕ ИЗИСКВА подпис на преподавател.

1. Попълвате МОЛБА за допускане до конкретен изпит;

2. Заплащане на такса – САМО по банков път - БАНКОВА СМЕТКА НА СУ

 • Действащи студенти – 30 лв. за всеки изпит
 • Семестриално завършили – 50 лв. за всеки изпит

3. Изпращане на молбата и платежния документ по e-mail на инспектора, отговарящ за съответната специалност:

 • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
 • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
 • г- жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

4. Издаденият индивидуален протокол е виден в СУСИ-профила на преподавателя и на студента.

ВАЖНО!! Студентите да се информират от графика за предварителни изисквания на преподавателите по съответните дисциплини (в графа "Забележка").

СПЕЦИАЛНОСТИ:

БИОЛОГИЯ
МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
БИОТЕХНОЛОГИИ
ЕКОЛОГИЯ И ООС
БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ
БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ

Уважаеми колеги, очакват се допълнения в графика, моля следете сайта !

УСПЕХ!!!