Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ГРАФИК за провеждане на ЮНСКА изпитна сесия - учебна 2021/2022 (БАКАЛАВРИ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)

   

Уважаеми колеги,

Сесия ще се проведе по следния график:

  • от 13 юни до 08 юли 2022 г. - ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ 1-ви, 2-ри и 3-ти курс;
  • от 13 юни до 24 юни 2022 г. - ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ 4-ти курс И/ИЛИ семестриално завършили, на които предстои явяване на Държавен изпит. Сесията е редовна и ликвидационна за изпити от зимен и летен семестър.

Допускането до явяване на изпит става след издаване на протокол:

  • Общ за студентите, които се явяват на редовна сесия;
  • Индивидуален за семестриално завършили студенти и такива, които се явяват на изпити от минали години.

СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ (само по електронен път)
от 30 МАЙ до 09 ЮНИ 2022 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВДУАЛЕН ПРОТОКОЛ:

1. Попълвате МОЛБА за допускане до конкретен изпит;

2. Заплащане на такса – САМО по банков път - БАНКОВА СМЕТКА НА СУ

  • Действащи студенти – 30 лв. за всеки изпит
  • Семестриално завършили – 50 лв. за всеки изпит

3. Изпращане на платежния документ по e-mail на инспектора, отговарящ за съответната специалност:

  • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
  • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
  • г- жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

4. Издаденият индивидуален протокол е виден в СУСИ-профила на преподавателя и на студента;

ВАЖНО!! Студентите да се информират от графика за предварителни изисквания на преподавателите по съответните дисциплини (в графа "Забележка").

СПЕЦИАЛНОСТИ:

БИОЛОГИЯ
МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
БИОТЕХНОЛОГИИ
ЕКОЛОГИЯ И ООС
БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ
БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ

Уважаеми колеги, очакват се допълнения в графика, моля следете редовно сайта!

УСПЕХ!!!