Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / График за провеждане на ЮНСКА изпитна сесия на уч. 2022/2023 (ОКС "БАКАЛАВЪР"- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)

   

Уважаеми колеги,

Юнската изпитна сесия ще се проведе по следния график:

 • САМО за специалност БИОЛОГИЯ, 3-ТИ КУРС - от 22 юни до 10 юли 2023 г.

 

ЗА ОСТАНАЛИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И КУРСОВЕ

 • от 19 юни до 7 юли 2023 г.
  РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти и 5-ти курс
 • от 19 юни до 30 юни 2023 г.
  ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ (дисциплини от ЗИМЕН и ЛЕТЕН семестър) ЗА СТУДЕНТИ С НЕВЗЕТИ ИЗПИТИ ОТ 5-ти курс И/ИЛИ СЕМЕСРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИ

Допускането до явяване на изпит става след издаване на протокол:

 • Общ за студентите, които се явяват на редовна сесия;
 • Индивидуален за семестриално завършили студенти и такива, които се явяват на изпити от минали години.
СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ (само по електронен път)
от 29 май 2023 г. до 08 юни 2023 год.
или, по изключение, до 7 дни преди датата на изпита

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ

ВАЖНО!!! НЕ СЕ ИЗИСКВА подпис на преподавател.

1. Попълвате МОЛБА за допускане до конкретен изпит;

2. Заплащане на такса – САМО по банков път - БАНКОВА СМЕТКА НА СУ

 • Действащи студенти – 30 лв. за всеки изпит;
 • Семестриално завършили студенти50 лв. за всеки изпит.

3. Изпращане на молбата и платежния документ по e-mail на инспектора, отговарящ за съответната специалност:

 • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
 • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
 • г- жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

4. Издаденият индивидуален протокол е виден в СУСИ-профила на преподавателя и на студента.

ВАЖНО!! Студентите да се информират от графика за предварителни изисквания на преподавателите по съответните дисциплини (в графа "Забележка").

СПЕЦИАЛНОСТИ:

БИОЛОГИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ ЕКОЛОГИЯ И ООС

Уважаеми колеги, очакват се допълнения в графика, моля следете сайта !

УСПЕХ!!!