Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ГРАФИК за провеждане на ПОПРАВИТЕЛНА изпитна сесия - учебна 2021/2022 (БАКАЛАВРИ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)

   

Уважаеми колеги,

Сесия ще се проведе по следния график:

  • от 15 АВГУСТ до 02 СЕПТЕМВРИ 2022 г. - ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ 1-ви, 2-ри и 3-ти курс;
  • от 15 АВГУСТ до 26 АВГУСТ 2022 г. - ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ 4-ти курс и семестриално завършили през минали години, на които предстои явяване на Държавен изпит.

Допускането до явяване на изпит става след издаване на протокол:

  • Общ за студентите, които се явяват на редовна сесия;
  • Индивидуален за семестриално завършили студенти и такива, които се явяват на изпити от минали години.

СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ (само по електронен път)
от 08 АВГУСТ до 11 АВГУСТ 2022 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВДУАЛЕН ПРОТОКОЛ:

1. Попълвате МОЛБА за допускане до конкретен изпит;

2. Заплащане на такса – САМО по банков път - БАНКОВА СМЕТКА НА СУ

  • Действащи студенти – 30 лв. за всеки изпит
  • Семестриално завършили – 50 лв. за всеки изпит

3. Изпращане на молбата и платежния документ по e-mail на инспектора, отговарящ за съответната специалност:

  • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
  • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
  • г- жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

4. Издаденият индивидуален протокол е виден в СУСИ-профила на преподавателя и на студента.

ВАЖНО!! Студентите да се информират от графика за предварителни изисквания на преподавателите по съответните дисциплини (в графа "Забележка").

СПЕЦИАЛНОСТИ:

БИОЛОГИЯ
МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
БИОТЕХНОЛОГИИ
ЕКОЛОГИЯ И ООС
БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ
БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ

Уважаеми колеги, възможни са допълнения в графика, моля следете редовно сайта!

УСПЕХ!!!