Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ГРАФИК за провеждане на ПОПРАВИТЕЛНА изпитна сесия - учебна 2020/2021 (БАКАЛАВРИ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)

   

Уважаеми колеги,
Изпитите през ПОРАВИТЕЛНАТА изпитна сесия, уч. 2020/2021 г., РЕДОВНА форма на обучение, ще се провеждат ПРИСЪСТВЕНО (възможно е НЕПРИСЪСТВЕНО провеждане, което е отразено в графика).

 

СЕСИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ от 16 АВГУСТ до 03 СЕПТЕМВРИ 2021 г.

 • ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ 1-ви, 2-ри и 3-ти курс
  от 16 АВГУСТ до 03 СЕПТЕМВРИ 2021 г.
 • ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ 4-ти курс
  от 16 АВГУСТ до 27 АВГУСТ 2021 г.
 • * ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ 4-ти курс и семестриално завършили от минали години
  от 16 АВГУСТ до 27 АВГУСТ 2021 г.

* Допускането до явяване на изпит става след издаване на ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ.

 

СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ ОТ 08 ДО 12 АВГУСТ 2021 ГОД.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВДУАЛЕН ПРОТОКОЛ***:

1. Попълвате МОЛБА за допускане до конкретен изпит;

2. Молбата се изпраща на преподавателя, титуляра на дисциплината, който ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се ПОДПИСВА върху молбата;

3. Заплащане на такса – САМО по банков път - БАНКОВА СМЕТКА НА СУ

 • Действащи студенти – 30 лв. за всеки изпит
 • Семестриално завършили – 50 лв. за всеки изпит

ВАЖНО!!! ТАКСАТА СЕ ЗАПЛАЩА САМО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДПИС ВЪРХУ МОЛБАТА ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ!

4. Изпращане на платежния документ по e-mail на инспектора, отговарящ за съответната специалност:

 • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
 • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
 • г- жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

5. Издаденият индивидуален протокол е виден в СУСИ-профила на преподавателя и на студента;

***ВАЖНО!! ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ НА ПОВИШИТЕЛЕН ИЗПИТ ПО ДИСЦИПЛИНИ ОТ НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА:

 • СРОКЪТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ И ПРОЦЕДУРАТА СА СЪЩИТЕ.
 • ТАКСАТА Е РАЗМЕР НА 30 ЛВ.
 • В МОЛБАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ УТОЧНЯВА, ЧЕ ПРОТОКОЛЪТ Е ЗА ПОВИШИТЕЛЕН ИЗПИТ.

УСПЕХ!!!

БИОЛОГИЯ
МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
БИОТЕХНОЛОГИИ
ЕКОЛОГИЯ И ООС
БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ
БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ

Уважаеми колеги, възможни са допълнения в графика, моля следете сайта!