Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / График за провеждане на ПОПРАВИТЕЛНА изпитна сесия на уч. 2023/2024 (ОКС "БАКАЛАВЪР"- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)

   

Уважаеми колеги,

ПОПРАВИТЕЛНАТА изпитна сесия ще се проведе при следния график:

  • От 26.08 до 08.09. 2024 г. ЗА СТУДЕНТИ от 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти курс ;
  • От 26.08. до 30.08. 2024 г. ЗА СТУДЕНТИ от 5-ти курс и семестриално завършили .

Допускането до явяване на изпит става след издаване на протокол:

  • Общ за студентите, които се явяват на редовна сесия;
  • Индивидуален за семестриално завършили студенти и такива, които се явяват на изпити от минали години.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ
(само по електронен път)
от 22 ЮЛИ до 26 ЮЛИ 2024 год.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ:

ВАЖНО!!! НЕ СЕ ИЗИСКВА подпис на преподавател.

1. Попълвате МОЛБА за допускане до конкретен изпит;

2. Заплащане на такса – САМО по банков път - БАНКОВА СМЕТКА НА СУ

  • Действащи студенти – 30 лв. за всеки изпит
  • Семестриално завършили – 50 лв. за всеки изпит

3. Изпращане на молбата и платежния документ по e-mail на инспектора, отговарящ за съответната специалност:

  • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
  • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
  • г- жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

4. Издаденият индивидуален протокол е виден в СУСИ-профила на преподавателя и на студента.

ВАЖНО!! Студентите да се информират от графика за предварителни изисквания на преподавателите по съответните дисциплини (в графа "Забележка").

СПЕЦИАЛНОСТИ:

БИОЛОГИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ ЕКОЛОГИЯ И ООС

Уважаеми колеги, възможни са промени и допълнения в графика.
Моля, следете редовно сайта!

УСПЕХ!!!