Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ГРАФИК за провеждане на НОЕМВРИЙСКА изпитна сесия - учебна 2023/2024 (БАКАЛАВРИ)

   

Уважаеми колеги,

Ноемврийска изпитна сесия на уч. 2023/2024 ще се проведе по следния график:

 • От 6.11. до 2.12. 2023 г. За студенти, задочна форма на обучение, от първи до пети курс - редовна сесия за изпитите по дисциплини от зимен семестър на учебна 2023/2024 година.
 • От 6.11. до 2.12. 2023 г. За студенти, задочна форма на обучение, за действащи и семестриално завършили студенти - ликвидационна сесия за изпитите по дисциплини от зимен семестър на предходни учебни години.
 • От 6.11. до 2.12. 2023 г. За студенти, задочна форма на обучение, пети курс (само!) - ликвидационна сесия за изпитите по дисциплини и от летен семестър на предходни учебни години.
 • От 6.11. до 2.12. 2023 г. За студенти, редовна форма на обучение, четвърти курс (само!) и семестриално завършили - ликвидационна сесия за изпитите по дисциплини от зимен и летен семестър на предходни учебни години.

Допускането до явяване на изпит става след издаване на протокол:

 • Общ за студентите, които се явяват на редовна сесия;
 • Индивидуален за студентите, които се явяват на ликвидационна сесия.

 

СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ (само електронно)
ОТ 30 октомври до 06 ноември 2023 год.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВДУАЛЕН ПРОТОКОЛ

1. Попълвате МОЛБА за допускане до конкретен изпит;

2. Заплащане на такса – САМО по банков път - БАНКОВА СМЕТКА НА СУ

 • Действащи студенти – 30 лв. за всеки изпит;
 • Семестриално завършили студенти50 лв. за всеки изпит.

3. Изпращане на молба и платежния документ по e-mail на инспектора, отговарящ за съответната специалност:

 • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
 • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
 • г- жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

4. Издаденият индивидуален протокол е виден в СУСИ-профила на преподавателя и на студента.

ВАЖНО!! Студентите да се информират от графика за предварителни изисквания на преподавателите по съответните дисциплини (в графа "Забележка").

Уважаеми колеги, възможни са промени и допълнения в графика, моля следете редовно сайта!

БИОЛОГИЯ-З.О.
ЕКОЛОГИЯ И ООС-З.О.
БИОТЕХНОЛОГИИ-З.О.
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Пожелаваме успех на всички!