Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / График за провеждане на НОЕМВРИЙСКА изпитна сесия на уч. 2022/2023 (ОКС "БАКАЛАВЪР")

   

Уважаеми колеги,

Сесията ще се проведе по следния график:

 • от 07 НОЕМВРИ до 02 ДЕКЕМВРИ 2022 г.
  - РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ от 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти и 5-ти курс З.О.;
 • от 07 НОЕМВРИ до 02 ДЕКЕМВРИ 2022 г.
  - ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ от 2-ри, 3-ти и 4-ти курс З.О. и от 2-ри и 3-ти курс Р.О. - ДИСЦИПЛИНИ ОТ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
 • от 07 НОЕМВРИ до 02 ДЕКЕМВРИ 2022 г.
  - ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ от 5-ти курс З.О. и от 4-ти курс Р.О. и семестриално завършили З.О. и Р.О.- ДИСЦИПЛИНИ ОТ ЗИМЕН И ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Допускането до явяване на изпит става след издаване на протокол:

 • Общ за студентите, които се явяват на редовна сесия;
 • Индивидуален за семестриално завършили студенти и такива, които се явяват на изпити от минали години.
СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ (само по електронен път)
от 02 до 05 ноември 2022 год.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВДУАЛЕН ПРОТОКОЛ

ВАЖНО!!! НЕ СЕ ИЗИСКВА подпис на преподавател.

1. Попълвате МОЛБА за допускане до конкретен изпит;

2. Заплащане на такса – САМО по банков път - БАНКОВА СМЕТКА НА СУ

 • Действащи студенти – 30 лв. за всеки изпит;
 • Семестриално завършили студенти50 лв. за всеки изпит.

3. Изпращане на молбата и платежния документ по e-mail на инспектора, отговарящ за съответната специалност:

 • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
 • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
 • г- жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

4. Издаденият индивидуален протокол е виден в СУСИ-профила на преподавателя и на студента.

ВАЖНО!! Студентите да се информират от графика за предварителни изисквания на преподавателите по съответните дисциплини (в графа "Забележка").

СПЕЦИАЛНОСТИ

БИОЛОГИЯ-З.О. БИОТЕХНОЛОГИИ-З.О. ЕКОЛОГИЯ И ООС-З.О.
 
СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги, възможни са промени и допълнения в графика, моля следете сайта ежедневно!

УСПЕХ!!!