Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ГРАФИК за провеждане на ЛЯТНА изпитна сесия - учебна 2020/2021 (БАКАЛАВРИ, задочно обучение)

   

Уважаеми колеги,

Изпитите в задочна форма на обучение ще се провеждат ПРИСЪСТВЕНО (възможно е НЕПРИСЪСТВЕНО провеждане, моля студентите да се свържат с преподавателя, титуляр на курса)!!!

Всички студенти САМО от ЗАДОЧНА форма на обучение, които имат НЕВЗЕТИ ИЗПИТИ ОТ ПРЕДХОДНИ УЧЕБНИ ГОДИНИ по дисциплини, включени в графика за сесията, могат да се явят на изпит.

Допускането до явяване става след издаване на протокол - общ за студентите от З.О., редовна сесия и индивидуален за всички останали.

 

СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ ОТ 25 МАЙ ДО 02 ЮНИ 2021 ГОД.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВДУАЛЕН ПРОТОКОЛ

1. Попълвате МОЛБА за допускане до конкретен изпит;

2. Молбата се изпраща на преподавателя, титуляра на дисциплината, който ЗАДЪЛЖИТЕЛНО вписва датата ЗАЛАТА или платформата за изпитване, след което ПОДПИСВА молбата;

3. Заплащане на такса – САМО по банков път - БАНКОВА СМЕТКА НА СУ

  • Действащи студенти – 30 лв. за всеки изпит
  • Семестриално завършили – 50 лв. за всеки изпит

ВАЖНО!!! ТАКСАТА СЕ ЗАПЛАЩА САМО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДПИС ВЪРХУ МОЛБАТА ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ!

4. Изпращане на подписаната молба и платежния документ по e-mail на инспектора, отговарящ за съответната специалност:

  • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
  • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
  • г- жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

5. Издаденият индивидуален протокол е виден в СУСИ-профила на преподавателя и на студента.

 

Уважаеми колеги, възможни са промени и допълнения в графика, моля следете редовно сайта!

БИОЛОГИЯ І курс

ІІ курс

04.06.2021

ІІІ курс

ІV курс

25.05.2021

V курс
ЕКОЛОГИЯ И ООС І курс

ІІ курс

04.06.2021

ІІІ курс ІV курс

V курс

25.05.2021

БИОТЕХНОЛОГИИ

І курс

29.05.2021

ІІ курс

ІІІ курс

25.05.2021

ІV курс V курс

 

Пожелаваме успех на всички!