Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / График за провеждане на АПРИЛСКА изпитна сесия на уч. 2022/2023 (ОКС "БАКАЛАВЪР"- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)

   

Уважаеми колеги,

Априлската изпитна сесия ще се проведе по следния график:

 • от 20 МАРТ до 07 АПРИЛ 2023 г.
  - РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ от 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти и 5-ти курс З.О.;
 • от 20 МАРТ до 07 АПРИЛ 2023 г.
  - ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ (дисциплини САМО от ЛЕТЕН семестър) ЗА СТУДЕНТИ С НЕВЗЕТИ ИЗПИТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ И СЕМЕСРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИ САМО от задочна форма на абучение.

Допускането до явяване на изпит става след издаване на протокол:

 • Общ за студентите, които се явяват на редовна сесия;
 • Индивидуален за семестриално завършили студенти и такива, които се явяват на изпити от минали години.
СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ (само по електронен път)
от 14 март 2023 г. до 17 март 2023 год.
или, по изключение, до една седмица преди датата на изпита

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ

ВАЖНО!!! НЕ СЕ ИЗИСКВА подпис на преподавател.

1. Попълвате МОЛБА за допускане до конкретен изпит;

2. Заплащане на такса – САМО по банков път - БАНКОВА СМЕТКА НА СУ

 • Действащи студенти – 30 лв. за всеки изпит;
 • Семестриално завършили студенти50 лв. за всеки изпит.

3. Изпращане на молбата и платежния документ по e-mail на инспектора, отговарящ за съответната специалност:

 • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
 • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
 • г- жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

4. Издаденият индивидуален протокол е виден в СУСИ-профила на преподавателя и на студента.

ВАЖНО!! Студентите да се информират от графика за предварителни изисквания на преподавателите по съответните дисциплини (в графа "Забележка").

СПЕЦИАЛНОСТИ:

БИОЛОГИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ ЕКОЛОГИЯ И ООС

Уважаеми колеги, възможни са допълнения към графика, моля следете редовно сайта !

УСПЕХ!!!