Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“