Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)” / НОВИНИ / Зимна школа “Translational Medicine Explained (TMex)”

   

Зимна школаTranslational Medicine Explained (TMex)” 1ST Съобщение

От името на управителния офис на ЕАТРИС (Европейска инфраструктура за транслационна медицина) имам удоволствието да анонсирам регистрацията за участие в пет-дневен курс : “Translational Medicine Explained (TMex) ” който ще се състои през м. Ноември 2019 в Барселона, Испания.

За повече информация:

https://eatris.eu/insights/registration-open-for-5-day-translational-medicine-explained-tmex-course/

http://www.alliancecelltechnologies.eu/

или в приложената листовка Tmex_Flyer_2019.pdf

Одобрените за участие докторанти/пост-докторанти могат да кандидатстват за малък грант предоставен на конкурсен принцип от Научната инфраструктура Клетъчни технологии в биомедицината за покриване на регистрационна такса и/или пътни разходи.

Писмо за потвърждение от организаторите на зимната школа ТMex заедно с придружаващи документи за участие след приключване на регистрацията следва да бъде изпратено до проф. Румен Панков, на е-mail : alliancecelltechnologies@abv.bg; за конкурс EATRIS_Tmex

 

От името на ЕАТРИС- България
Проф. дбн Росица Конакчиева, Национален Директор
Биологически факултет, СУ "Св. Кл. Охридски"
Тел: 02 8167 291; E-mail: r.konakchieva@biofac.uni-sofia.bg