Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)” / НОВИНИ / SONY SH800 за анализ на малки клетъчни популации на базата на микрофлуидни чипове в БФ

   

Нова, съвременна система за флуоресцентно базирано, автоматично стерилно разделяне на клетки от суспенсионна култура за анализ на малки клетъчни популации със специфични свойства беше доставена и инсталирана в Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Апаратът SH 800 на Sony позволява разделяне на клетки в широк спектър от размери, използвайки микрофлуидни чипове. Този качествено нов дизайн е напълно интегриран с флуидни контроли чрез усъвършенствана автоматизация за настройка, изолиране и анализ, което прави изпълнението и на най-сложните научни задачи по-малко субективно, по-прецизно и по-лесно за изпълнение.

1-1

Апаратурата е закупена по Проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (ИНФРААКТ)“ от Националната пътна карта за научни инфраструктури 2020-2027 (НПКНИ), с финансовата подкрепа на Министерство на Образованието и Науката чрез Споразумение ДО1-399/18.12.2020.

2-2

Новата система е инсталирана в Лаборатория Клетъчна и молекулна сигнализация към Катедра Цитология, хистология и ембриология на Биологически факултет. Обучението беше проведено от представители на производителя от Германия и допълнено чрез он-лайн сесии в периода 7-9.10.2021 г.