Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)” / НОВИНИ / Представяме новия брой на сп. „Ембриология“ т.10, 1,2020 с финансовата подкрепа на МОН чрез Споразумение ДО1- 275/16.12.2019

   

Представяме новия брой на сп. „Ембриология“ т.10, 1,2020 с финансовата подкрепа на МОН чрез Споразумение ДО1- 275/16.12.2019

Списание „Ембриология‘‘ е специализирано научно издание на Българска Асоциация по Репродуктивна Човешка Ембриология (БАРЧЕ) асоцииран партнъор към Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината и съосоновател на Сдружение Алианц за Клетъчни технологиия (АКТ). В него могат да бъдат публикувани оригинални научни статии и обзори в областта на експерименталната и клинична ембриология и асистираната репродукция. Кратките предварителни съобщения, публикувани в това списание, могат в последствие да бъдат отпечатвани в разгърнат вид и в други научни списания. През 2019г. списанието е включено в националния референтен списък на изданията с научно рецензиране, публикуван на сайта на НАЦИД. Издава се и на хартиен носител, който се предоставя на университетските библиотеки.

Списание Ембриология, 2020, 10,1.pdf