Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)” / НОВИНИ / ПОКАНА - Представяне на нова уникална за България апаратура Biacore X 100

   
1

П О К А Н А

Представяне на нова уникална за България апаратура Biacore X 100

 

На 14 и 15 декември 2021 от 9:30 ч. в Аулата на Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се състои представяне на ново и уникално за страната биомедицинско оборудване - Система за изследване и анализ на биомолекулните взаимодействия в реално време (real-time analysis) чрез повърхностен плазмонен резонанс (SPR)

 

Biacore X 100

12

 

Събитието включва модули от презентации и демонстрационни занятия организирани от Катедра Биохимия и Катедра Цитология, хистология и ембриология на БФ съвместно с представители на производителя „CYTIVA“ и „ЛКБ Фертрийбс“ ГмбХ – клон София.

Събитието е със свободен достъп при спазване на противоепидемичните мерки съгласно Заповед на Ректора от 28.09.2021 за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19.

Закупуването на апаратурата е осъществено от МОН чрез Споразумение ДО1- 399/18.12.2020 за финансиране на Научна инфраструктура ИНФРААКТ от НПКНИ 2020-2027.

Програма за събитието Agenda Biacore X100 14-15Dec2021

 

С финансовата подкрепа на Министерство на Образованието и Науката
съгласно Споразумение ДО1-399/18.12.2020 ИНФРААКТ от НПКНИ 2020-2027