Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)” / НОВИНИ / Първа съвместна конференция под надслов „Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина - EATRIS-ERIC в България“

   

Първа съвместна конференция „Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България“

Mинистерството на образованието и науката и българското представителство на EATRIS-ERIC в СУ „Св. Климент Охридски“ имат удоволствието да отправят покана за участие в първата съвместна конференция под надслов „Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България“.

 

EATRIS – ERIC e паневропейски консорциум към ЕС и има основна роля в развитието на знанията и технологиите в областта на транслационните изследвания, разработването на лекарства, иновативни стратегии и подходи за превенция, диагностика и медицинско лечение, състоящ се от над 80 водещи европейски института.

 

На 7 март 2019 г. от 10:00 ч. до 13.00 ч. в огледалната зала на Софийския университет ще се състои сесия във връзка с присъединяването на България за член на Европейската инфраструктура за транслационна медицина – EATRIS-ERIC (www.eatris.eu). Събитието се провежда под патронажа на Министерство на образованието и науката и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и е част от програмата посветена на създаването на партньорска структура на европейския консорциум в България.

 

В конференцията ще участват представители на Изпълнителния борд на EATRIS-ERIC, Anton Ussi, Martin de Kort и David Morrow, като част от тяхното официално посещение в страната. Ще бъдат представени европейските научни програми и инфраструктури в областта на биомедицината и ще бъдат обсъдени възможностите за научно и технологично сътрудничество в областта на персонализираната транслационна медицина, възникващи от присъединяването на България към Европейската инфраструктура.

 

В програмата на форума се предвиждат презентации на научноизследователски инфраструктури отговарящи на високите стандарти на съвременната молекулна медицина и омикс-технологиите, насочени към персонализирана фундаментална и приложна биомедицина като Националния университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ), Научна Инфраструктура „Клетъчни Технологии в Биомедицината“, концепциите за изграждане и развитие на финансирани чрез ОП НОИР Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ и Център за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“.

 

ПРОГРАМА
07.03.2019 (Четвъртък), Ректорат на СУ “Св. Климент Охридски”
Нова конферентна зала (Огледалната зала), ІІ етаж, северно крило
09.30–10.00 Регистрация и кафе

 

10.00–10.20

 

ОТКРИВАНЕ
Заместник-министър на образованието и науката, г-жа Карина Ангелиева

Модератори: Проф. Румен Панков и проф. Росица Конакчиева

10.20–10.50 Anton Ussi - EATRIS –ERIC, общ преглед, стратегически план и оперативни дейности
10.50–11.20 David Morrow, Martin de Kort – EATRIS –ERIC, научна общност, продуктови платформи, приоритетни инциативи и проекти
11.20–11.30 Дискусия
11.30–11.50 НЦЗПБ, Център по компетентност за фундаментални, транслационни и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология.
11.50–12.10 Център по компетентност за персонализирана медицина, МУ-Пловдив
12.10–12.30 Център по молекулярна медицина, партньор на BBMRI, МУ-София
12.30–12.50 Научна инфраструктура за клетъчни технологии в биомедицината, НПК 2017-2023
12.50–13.00 Обща дискусия и закриване
13.00–14.00 Обяд за участниците в конференцията

Предварителна регистрация е възможна чрез https://doodle.com/poll/283ffiym926hk43r