Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)” / НОВИНИ / Първа съвместна конференция „Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България“

   

Първа съвместна конференция „Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България“

Софийският Университет „Св. Климент Охридски“ бе домакин на първата съвместна конференция и дискусионен форум под надслов „Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България“. Събитието се организира от Министерството на образованието и науката и българското представителство на EATRIS-ERIC и е посветено на присъединяването на България към Европейската инфраструктура през 2018.

EATRIS – ERIC https://eatris.eu e паневропейски консорциум – член на Европейския Стратегически Форум на Научни Инфраструктури (ESFRI) и има основна роля в развитието на знанията и технологиите в областта на транслационната биомедицина, разработването на нови терапии чрез иновативни стратегии и подходи за превенция, диагностика и медицинско лечение. Консорциумът обединява над 90 водещи европейски института разполагащи с най-съвременните технологии и научен потенциал в областта на биомедицината. Официални гости на Конференцията бяха представителите на Изпълнителния борд на EATRIS-ERIC Антон Уси, Мартин де Корт и Дейвид Мороу, като част от тяхното официално посещение в страната. Преди началото на конференцията гостите бяха приветствани от Ректора на Софийския Университет проф. Анастас Герджиков.

От българска страна официални гости на събитието бяха г-жа Карина Ангелиева - Зам. Министър на Образованието и науката, г-жа Милена Дамянова – Директор на Дирекция „Наука“ на МОН, г-жа Янита Жеркова – Държавен експерт в Дирекция „Наука“ и официален Представител на България в EATRIS, висши представители на академичните среди и българската научна общност от Медицински университет Пловдив, Софийски Университет, Медицински университет София, Национален център по заразни и паразитни болести, Институти на Българската Академия на Науките, както и мениджъри и професионалисти на частни организации с биомедицинска научноизследователска и развойна дейност, обществени професионални медии.

1

Конференцията бе открита от чл.-кор. проф. дбн Румен Панков от Биологическия факултет на Алма матер, който изрази радостта си да приветства всички присъстващи на събитието от името на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и Българското представителство за EATRIS. Проф. Панков изтъкна, че събитието се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е част от програмата, посветена на създаването на партньорска структура на европейския консорциум в България.

2
3

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева приветства форума и насочи вниманието към някои от предизвикателствата пред българската наука, които трябва да бъдат преодолени. По думите й, в следващия програмен период България трябва да дефинира ясно приоритетни тематични области в научните изследвания както и основните инструменти за подпомагане на иновациите.

Г-жа Ангелиева добави, че се предвижда среща с Националния съвет за научни изследвания, а също и създаване на открит портал за наука, за да може обществото да има достъп и да вижда реалните резултати. Акцент в изказването й бе необходимостта от създаване на по-оперативен и ефективен инструмент за финансиране на научните изследвания. Тя посочи, че в момента липсва инструмент за финансиране на съвместни програми между наука и бизнес, а това е много важно, особено когато става въпрос за транслационна медицина.

Г-жа Ангелиева изрази радостта си, че вече се поставя въпроса за законодателство, свързано със стартиращи програми, развитие на инкубатори в университетите и научните организации – неща, които са важни и трябва да се решават. Тя изрази надеждата си, че по този повод и с участието на България в EATRIS ще се създадат такива общности на знанието и ще се определят конкретни проблеми в различните научни области, които да бъдат решени.

4_

От името на Българското представителство в EATRIS, приветствие към присъстващите беше отправено от проф. Росица Конакчиева, Биологическия факултет, Софийски Университет, която е национален директор и координатор на EATRIS-ERIC за България. Тя подчерта комплексността на процесите, трасиращи пътя до членството на България в EATRIS. По думите й, българската наука се нуждае от интеграция на европейско ниво и с подкрепата на EATRIS и достъпа до инфраструктурата, осигурен от българското правителство, това вече е възможно. Тя изрази убеждението, че достъпът до високи технологии и научна експертиза на EATRIS ще окаже огромно въздействие върху развитието на научните изследвания и ще спомогне за повишаване на ефективността на партньорството между академията и бизнеса в България в отговор на обществените нужди в областта на транслационната биомедицинска наука. Тя прикани българските изследователи да използват капацитета и възможностите на паневропейския консорциум.

5_

Събитието продължи с представянето на EATRIS и неговите продуктови платформи от гостите Антон Уси, Мартин де Корт и Дейвид Мороу. Бяха представени водещите европейски научни програми на консорциума, проекти с големи фармацевтични компании и Европейски организации в областта на биомедицината, взаимодействието с други европейски инфраструктури като BBMRI и ECRIN.

6_
7_

От българска страна бяха представени големи инфраструктурни комплекси за биомедицински изследвания, отговарящи на високите стандарти на съвременната молекулярна биология и медицина финансирани чрез ОП НОИР и Национална пътна карта - Център за Компетентност „Фундаментални, транслационни и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”, НЦЗПБ, София; Център за Компетентност "Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)" Медицински университет Пловдив; Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) - партньор на BBMRI, Медицински университет София; Научна инфраструктура „Клетъчни технологии в биомедицината“ от НПК 2017-2023.

8_3
9_

Бяха обсъдени възможностите за научно и технологично сътрудничество в областта на персонализираната транслационна медицина, възникващи от присъединяването на България към Европейската инфраструктура.

Повече за събитието:

Софийският университет/Новини и събития

Министерство на образованието и науката