Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)” / НОВИНИ / От 13 до 19 ноември 2020г. в Лабораторията по Флуоресцентна микроскопия на Биологическия факултет се състоя обучение за работа с надграждащ модул Delta Vision Ultra™ за наблюдение на живи обекти при контролирана температура и газоподаване

   

Инсталирането и калибрирането на интегрирания модул бяха извършени от екип на GE Healthcare, производител на автоматизиранатa микроскопска система Delta Vision Ultra™, и представители на българския офис на LKB Vertriebs GmbH. Главният Мендижър за Образна Диагностика на GE Healthcare Пржемислав Флежар проведе обучение за работа с надграждащия модул на академичен персонал от Катедра „Цитология, хистология и ембриология“ и Катедра „Биохимия“, под ръководството на проф. Росица Конакчиева.

 

Модулът се състои от усъвършенстван софтуерен пакет (Cytiva), обективи с висока разделителна способност, вкл. комплект за DIC Nomarski микроскопско наблюдение и камера за поддържане на околна среда с прецизен контрол на температурата и CO2 за дублиране на условията в инкубатор, допълнителни аксесоари за поддръжка и подсигуряване работата на системата. Инсталираната камера за поддържане на околна среда позволява увеличаване на жизнеспособността на клетките при продължителни експерименти, намаляване на фототоксичния стрес върху клетките, минимизиране на температурните отклонения за постигане на превъзходно качество на изображението.

 

Инсталираната през 2019 год. автоматизирана флуоресцентна инвертна система DeltaVision Ultra™ (GE Healthcare) вече е в експлоатация и нейното пълно комплектоване предоставя незаменим инструментариум за качествено нови и детайлизирани изследвания по клетъчната биология в Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски ". Проектът се осъществява изцяло с финансовата подкрепа на МОН за изграждане на Научна инфраструктура „Клетъчни технологии в биомедицината“ от НПКНИ 2017-2023 чрез споразумения ДО1-154 от 28.08.2018 и ДО1-275 от 16.12.2019.

 

Общата стойност на инвестицията в микроскопската система е 436 000 лева.

1

Инсталираният микроскоп с висока резолюция DeltaVision™ Ultra, GE Healthcare, с камера за поддържане на контрлирана околна среда

 

Съоръжението се намира в напълно реновирани помещения на Лаборатория по Флуоресцентна микроксопия в Биологическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" (бившата Фотолаборатория, ет. 2), адаптирани към специфичните изисквания за инсталиране и експлоатация на уникалната система. Цялостно обучение и запознаване с характеристиките на DeltaVision ™ Ultra, седмо поколение автоматизиран широкополев микроскоп беше проведено от служители на GE Healthcare в Биологически Факултет през ноември 2019 г.

2

Системата предоставя на потребителите възможност да наблюдават разнообразни биологични процеси във фиксирани или живи клетки. Приложенията за изображения на живи клетки могат да включват бързи събития или дългосрочно клетъчно наблюдение. Подобреното качество на данните се осигурява от автоматичния фокус на системата и изключителния метод за деконволюция, който повишава контраста и разделителната способност. (Придобиване на многоканално изображение по време на митоза, Cold Spring Harbor, NY)).

3

Моменти от инсталирането, пускането в експлоатация и обучението на екип от Биологически Факултет за работа с надграждащия модул за наблюдение на живи обекти при контролирана температура и газоподаване в новата Лаборатория по флуоресцентна микроскопия (13-19 ноември 2020).

 

С финансовата подкрепа на Министерство на образованието и науката съгласно Споразумение ДО1-275/16.12.2019 НИ „Клетъчни Технологии в Биомедицината“ от Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 (НПКНИ 2017-2023)