Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)” / НОВИНИ / Академия за Клетъчни Технологии и Иновации към Научна инфраструктура ИНФРААКТ открива нов цикъл за обучение на млади учени и постдокторанти:„Подходи и методи за транслационни изследвания в геномиката“

   

 

Академия за Клетъчни Технологии и Иновации към Научна инфраструктура ИНФРААКТ открива нов цикъл за обучение на млади учени и постдокторанти: „Подходи и методи за транслационни изследвания в геномиката“.

На 26 и 27 април Съвместен Геномен Център към СУ „Св. Климент Охридски“ ще бъде домакин на първото от поредица събития с пролетно училище по функционална геномика.

Курсът е предназначен да представи различен набор от методи и подходи приложими към функционалната геномика с фокус върху най-добрите практики при планиране на собствени експерименти. Ще бъдат представени примери за това как функционалната геномика се прилага за откриване на биомаркери.

1

Екипът на Фред Сангер е сред първите, наложили техники за секвениране, геномно картиране, съхранение на данни и биоинформатични анализи през 70-те и 80-те години на миналия век. Тяхната работа проправя пътя за Human Genome Project през 90-те години, което завършва с публикуването на пълната последователност на човешкия геном през 2003 г. Технологиите за разчитане на генома от следващо поколение доведоха до грандиозни подобрения в скоростта, капацитета и достъпността на геномното секвениране. Освен това, съвременният напредък в биоинформатиката дава възможност за създаването на стотици бази данни и проекти в областта на природните науки. Информацията, съхранявана и организирана в тези бази данни, може лесно да се търси, сравнява и анализира. Курсът има за цел да представи някои ключови подходи за анализ на геномни съвкупности от данни.

 

Повече за програмата на курса можете да намерите в приложената брошура - Програма

С финансовата подкрепа на Съвместен Геномен Център ЕООД и МОН Споразумение ДО1-308/2021