Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Проект: Eкология и поведение на китоподобните бозайници-индикатор за състоянието на морската среда и предпоставка за устойчиво развитие, МДР-ИП-01-33/25.03.2019 / Работа с местните общности

   

Работа с местните общности (рибари) по проекта – организиране на семинар за разпространение на резултатите от проекта.

 

Ще бъде организиран семинар в град Бургас, където ще бъдат поканени заинтересовани лица от риболовната индустрия, управленските органи, неправителствения сектор и други. Ще бъдат представени дейностите и резултатите по проекта, както и ще бъде организирана дискусия за състоянието на Черноморската среда, основните проблеми и потенциални решения.