Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Проект: Eкология и поведение на китоподобните бозайници-индикатор за състоянието на морската среда и предпоставка за устойчиво развитие, МДР-ИП-01-33/25.03.2019 / Използване на дрон за регистриране на пространственото разпределение на китоподобните бозайници

   

Използване на дрон за регистриране на пространственото разпределение на китоподобните бозайници в трите целеви района и неговите промени в резултат на използването на репелентните устройства

Посредством дрон ще бъде направено регистриране на пространственото разпределение на китоподобните бозайници и неговите промени в резултат на използване на репелентните устройства в трите целеви района. За целта детайлно ще бъде картирана акватория от 4 кв.км около всяко оборудвано риболовно съоръжение. Ще бъде извършено и видеозаснемане на отделни форми на поведение на китоподобните.

 

Резултати от дейността;

 

Дронът е една от най-авангартните, иновативни и дискусионни технологии за проучване на китоподобните бозайници. Понастоящем все още няма утвърдени методи за стандартизираното им използване. Няма ясна оценка за тяхната ефективност и всичко това представлява една от най-сериозните предизвикателства в научните изследвания на китоподобните. Особено приоритетно през последните години е проучване възможностите на дроновете от ACCOBAMS (Споразумение за опазване на китоподобните в Средиземно, Черно море и прилежащата Атлантическа акватория). На тази технология за опазването и проучването на китоподобните се възлагат големи надежди от водещите организации в тази област в близкото бъдеще. В настоящия проект е предвидено използването на професионален дрон за проучване на китоподобните бозайници.

 

Изследванията ще разширят познанията за морската среда и живота, поведението и комуникациите на китоподобните и ще допринесат за опазване на биоразнообразието и постигане на син растеж. Резултатите ще бъдат особено важни за развитието на морската Натура 2000 в България и ще подпомогнат както академичната, така и гражданската наука.