Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ / Новини / Кръгла маса на тема "Въздействието на емисиите на парникови газове върху селскостопанството и хранително-вкусовия сектор"

   
1

ПОКАНА
18 Май 2022 г.
Аулата на Биологически факултет
СУ "Св. Климент Охридски"
Кръгла маса на тема: "Въздействието на емисиите на парникови газове върху селскостопанството и хранително-вкусовия сектор"

 

Уважаеми колеги,
Клийнтех България, Аграрен Университет Пловдив и Софийски Университет "Св. Климент Охридски", в качеството си на Хъб мениджър на EIT Food за България, Ви кани на организирана кръгла маса на тема "Въздействието на емисиите на парникови газове върху селскостопанството и хранително-вкусовия сектор".

Събитието ще се проведе на 18 Май 2022 г. в Аулата на Биологически факултет на СУ.

По време на кръглата маса ще може да присъствате на следните презентации от експерти и професионалисти в сферата на околната среда, селскостопанските и хранителните технологии:

  • Въздействие на емисиите на парниковите газове и климатичните промени върху почвите в агроекосистемите - Проф. Ирена Атанасова, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров"
  • Въздействия на емисиите на парниковите газове върху водните ресурси и отражението им върху агроекосистемите - Доц. Иван Трайков, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
  • Дигитални технологии и изкуствен интелект в растителното производство за адресиране на климатичните промени (ННП Интелигентно растениевъдство) - Проф. Владислав Попов, Аграрен Университет Пловдив
  • Нови технологии при управление на пасищата за намаляване на въглеродния отпечатък (ННП Интелигентно животновъдство) - Проф. Д-р Христина Янчева, Аграрен Университет Пловдив

 

Ще можете да разберете повече за EIT Food Хъб България и предстоящи дейности.

Регистрация за запазване на място: https://www.eventbrite.co.uk/e/k-tickets-329622829757

ПРОГРАМА

LinkedIn събитие: https://www.linkedin.com/events/6927880665237458944/