Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Център за компетентност (Clean&Circle) „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ / Седмица посветена на Световния ден на околната среда от ЦК Clean & Circle

   

През 2024 г. Световният ден на околната среда /5 юни/ преминава под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration”. В тази връзка центърът по компетентност Clean & Circle посвети СЕДМИЦА на околната среда, изпъстрена с важни събития. На 04.06 се проведе заключително събитие за представяне на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, в което ЦК Clean & Circle посрещна представители от Европейската комисия и от бизнеса в България. Учени, докторанти и студенти направиха демонстрация на научната апаратура в чисто новите лаборатории в новопостроената сграда на центъра. В същия ден координаторът на ЦК Clean & Circle, проф. Яна Топалова представи постиженията на центъра, сред които освен постигнатите научни резултати /170 научни статии, защитени патенти, модели и технологии/ се открояваха и изпълнените 68 договора с бизнеса. ЦК Clean & Circle предоставя изключително големи възможности по отношение обвързването на наука с бизнес, развитие на нови чисти технологии и оптимизиране на съществуващи такива в оборудвани с най-нова апаратура лаборатории в разпределената и централизирана инфраструктура. В тази връзка в панела за чисти технологии беше поканен и асоциирания партньор на ЦК Clean & Circle – Софийска вода АД /част от Веолия/ с представител Весела Стефанова /мениджър на Лабораторен изпитвателен комплекс/ за да разкаже за въведената в съвместна индикаторна технология за ранна диагностика на вируса на КОВИД в отпадъчни води.

 

На 05.06, събитията посветени на Световния ден на околната среда продължиха с представяне на еко-биопредприемачески проекти от студентите от специалност Биомениджмънт и устойчиво развитие. Бакалаврите представяха своите идеи за бизнес с чисти технологии свързани с изграждане на площадки за компостиране, инсталации за биогаз, със съответните системи за управление. В същия ден бакалаври от специалност Екология и опазване на околната среда представиха своите проекти за иновативни пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води на различни градове от България.

1
С представители от Европейската комисия /г-жа Агнес Монфре и г-жа Елизабет Киркорова/, бизнеса и управляващия орган на оперативната програма /проф. Георги Вайсилов/ в новопостроените лаборатории на ЦК.
2
Част от екипа на ЦК Clean & Circle с проф. Георги Вайсилов /Управляващият орган на програмата е Изпълнителна агенция „Програма за образование“/ и Весела Стефанова /Софийска вода АД/
3
Проф. Яна Топалова /координатор на ЦК Clean & Circle/ представя постигнатите резултати на центъра
4
Екипът на Биологически факултет /ЦК Clean & Circle/ в чисто новите лаборатории в сградата на центъра
5
Доцент Ирина Шнайдер, доцент Йована Тодорова, доцент Ивайло Йотинов и студентката Любомира Борисова представят част от новите апарати на ЦК Clean & Circle / системата за ферментация с проследяване на параметри и процеси в различни условия, апарата за автоматична идентификация на микроорганизми BIOLOG и др./
6
Със студентите от специалност Биомениджмънт и устойчиво развитие
7
Представяне на биопредприемачески проекти от студенти от специалност Биомениджмънт и устойчиво развитие и Екология и опазване на околната среда