Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Конференции / THIRD SEMINAR ON GENETICS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION - SGIP 2019

   
Logo long transparent-2019

 

PARTICIPATION FEES

 

ПОКАНА ЗА СПОНСОРСТВО

 

REGISTRATION FORM

    BOOK OF ABSTRACTS SGIP 2019  
СЕКЦИЯ „ГЕНЕТИКА“ КЪМ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Съвместно с
Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“,
Институт по Физиология на Растенията и Генетика към Българска Академия на Науките,
Българско дружество по генетика и геномика на човека и
Секция "Физиология и биохимия на растенията" към Съюза на учените в България

организират

ТРЕТИ СЕМИНАР ПО ГЕНЕТИКА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - SGIP 2019
СЪС СПЕЦИАЛНА СЕСИЯ ПО БИОХИМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА

2 – 4 октомври 2019 г.

Семинарът се посвещава на 150-тата годишнина от основаването на Българската Академия на Науките и 75-тата годишнина от основаването на Съюза на учените в България

 

ПОЧЕТНИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

акад. Атанас Атанасов – Съвместен геномен център

чл. кор. Драга Тончева – председател на Българско дружество по генетика и геномика на човека

проф. Диана Петкова – председател на Съюз на учените в България

проф. Севдалин Георгиев – Биологически ф-т на СУ „Св. Климент Охридски“

доц. Румяна Василевска – директор на Институт по Физиология на Растенията и Генетика – БАН

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

доц. Светослав Димов – председател на Секция „Генетика“ към Съюза на учените в България

проф. Любомир Стоилов – зам. председател на Секция „Генетика“ към Съюза на учените в България

доц. Румяна Василевска - директор на Институт по Физиология на Растенията и Генетика – БАН

доц. Калина Ананиева - научен секретар на Институт по Физиология на Растенията и Генетика – БАН

проф. Валя Василева - Институт по Физиология на Растенията и Генетика – БАН

проф. Катя Георгиева - председател на Секция „Физиология и биохимия на растенията“ към Съюза на учените в България

проф. Милена Иванова-Шиварова – Медицински университет - София

проф. Румяна Миронова – Институт по Молекулярна Биология – БАН

доц. Геновева Начева - Институт по Молекулярна Биология – БАН

доц. Савина Хаджидекова – Медицински университет - София

доц. Ганка Чанева – Биологически ф-т на СУ „Св. Климент Охридски“

доц. Сена Карачанак-Янкова – Биологически ф-т на СУ „Св. Климент Охридски“

доц. Велизар Шиваров – Биологически ф-т на СУ „Св. Климент Охридски“

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

гл. ас. Златина Господинова – секретар на Секция „Генетика“ към Съюза на учените в България

гл. ас. Славица Йосифовска – Университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Република Северна Македония

гл. ас. Василиса Манова - Институт по Физиология на Растенията и Генетика – БАН

гл. ас. Десислава Нешева – Медицински университет - София

гл. ас. Георги Бончев - Институт по Физиология на Растенията и Генетика – БАН

гл. ас. Олга Кръстанова - Биологически ф-т на СУ „Св. Климент Охридски“

гл. ас. Мария Кръстева - Институт по Физиология на Растенията и Генетика – БАН

гл. ас. Славил Пейков – Биологически ф-т на СУ „Св. Климент Охридски“

гл. ас. Георги Антов - Институт по Физиология на Растенията и Генетика – БАН

гл. ас. Димитрина Георгиева – Биологически ф-т на СУ „Св. Климент Охридски“

гл. ас. Мартин Димитров – Биологически ф-т на СУ „Св. Климент Охридски“

гл. ас. Драгомира Николова – Медицински университет - София

SGIP 2019 е насочен към следните тематични области:

  • Генетика на човека
  • Растителна генетика
  • Животинска генетика
  • Бактериална генетика
  • Молекулярна генетика
  • Молекулно клониране и трансгенеза
  • Биохимия и физиология на растенията

УЪРКШОП: РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ КЛЕТКИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ГЕННОТО ИНЖЕНЕРСТВО

По време на SGIP 2019 се предвижда провеждането и на научна сесия по Физиология и биохимия на растенията.

Третото издание на Семинара ще се проведе в сградата на Биологически ф-т на СУ „Св. Климент Охридски“ в центъра на гр. София, бул. Драган Цанков № 8, която се намира на удобно и комуникативно място (метро и над 15 линии на градския транспорт) в съседство с Борисовата градина. През 2018 година, по време на SGIP 2018 (3-5 октомври, 2018), в провеждането му взеха самостоятелно участие или като съавтори учени от 8 страни, които представиха 49 устни и постерни доклади от името на над 180 автора.

Отправяме Ви любезна покана за участие и представяне на непубликувани научни трудове и резултати под формата на устни доклади или постерни съобщения. Официалният език на Семинара е английски. Крайният срок за регистрация и представяне на резюме е 26 септември 2019 година.

Научният комитет на SGIP 2019 ще отличи най-добрите устни презентации с грамоти за най-добра статия, а постерните презентации с Грамоти за най-добър постер. Всички участници ще получат сертификат за участие.

Публикуването на материалите в пълен текст не е задължително, но при желание от страна на авторите, се предоставя такава възможност в списание “Genetics and Plant Physiology” след рецензиране от страна на Редакционната колегия. Инструкции за изискванията на списанието можете да намерите ТУК. Всички материали следва да бъдат изпратени на организаторите на имейл sgip@biofac.uni-sofia.bg. Авторите носят пълна отговорност за съдържанието на статиите. Всички материали за публикуване в пълен текст ще бъдат приемани единствено на английски език.

Моля, споделете тази покана с колеги и приятели, които биха проявили интерес.

e-mail

 

Контакти: sgip@biofac.uni-sofia.bg