Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Самостоятелни звена / Лаборатория Вирусология / Преподаватели

   
доц. д-р Стоян Шишков

тел: 2 8167 294
e-mail: sashishkov@yahoo.com; sshishkov@biofac.uni-sofia.bg