Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Зоология и антропология / Преподаватели

   
доц. д-р Елена Ташева-Терзиева

каб. 341а
тел: 02 8167 276
e-mail: elena.tasheva@biofac.uni-sofia.bg

проф. д-р Пламен Митов

каб. 345
тел: 02 8167 241
e-mail: plamen_mitov@biofac.uni-sofia.bg

доц. д-р Венцeслав Делов

каб. 257
тел: (02) 8167 328
e-mail: delov@biofac.uni-sofia.bg

доц. д-р Албена Гьонова

каб. 262
тел: 02 8167 374
e-mail: gjonova@uni-sofia.bg

проф. д-р Диана Златанова

каб. 254
тел: (02) 8167 320;
e-mail: dianazlatanova@biofac.uni-sofia.bg;

доц. д-р Илиян Илиев

каб. 262
тел: (02) 8167 374
e-mail: iliyan_lazarov@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Ганина Лъвчиева-Начева

каб. 262
тел: (02) 8167 374
e-mail: ganinanacheva@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Денис Градинаров

каб. 341а
тел: (02) 8167 276
e-mail: gradinarov@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Атанас Грозданов

каб. 257
тел: (02) 8167 328
e-mail: atanas_grozdanov@biofac.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Илия Гьонов

каб. 264
тел: (02) 8167 380
e-mail: gjonov@biofac.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Петър Петров

каб. 256
тел: (02) 8167 387
e-mail: p_petrov@biofac.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Елена Тодорова

каб. 260
тел: 02 8167 245
e-mail: nenova@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Елица Попова

каб. 254
тел.: (02) 8167 320
е-mail: elitsa.popova@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Невена Коларова

каб. 344
тел: 02 8167 251
e-mail: nkolarova@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Магдалена Пиринска-Апостолу

каб. 244
тел: (02) 8167 228
e-mail: m.pirinska@uni-sofia.bg

ас. д-р Надежда Параскова

каб. 253
тел: (02) 8167 230
e-mail: n.tosheva@uni-sofia.bg

биолог д-р Стелияна Попова

е-mail: sg_popova@uni-sofia.bg

биолог Любомира Любомирова

каб. 264
тел: (02) 8167 218
e-mail: l.lyubomirova@uni-sofia.bg

кустос, д-р Огнян Сивилов

каб. 264
тел: (02) 8167 218
e-mail: osivilov@uni-sofia.bg