Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Кандидатстудентска информация / Кандидатстудентски курс по Биология - КСК 2023

   

Биологическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски” организира подготвителен курс по Биология за кандидат-студенти, които ще кандидатстват в специалностите от Биологически, Медицински и Факултет по химия и фармация.

Кандидатстудентският курс ще се води от преподаватели на Биологическия факултет и е насочени към доизграждане и затвърждаване на знанията по биология, залегнали в учебното съдържание на задължителната и профилирана подготовка от гимназиалния курс. Курсът е в съответствие с програмите по биология за кандидатстудентския изпит в СУ „Св. Климент Охридски” и Държавния зрелостен изпит по биология.

 

  • Курсът е с продължителност 100 учебни часа.
  • Такса: 600 лв.
  • Занятия ще бъдат събота и неделя по ГРАФИК с начален час 10:00 часа.

Курсът ще се проведе в периода 25 ФЕВРУАРИ – 02 АПРИЛ 2023 г. присъствено в допълнително уточнени зали в БФ.

Заплащане на такса е само чрез БАНКОВ ПРЕВОД ПО СМЕТКАТА НА СУ “Свети Климент Охридски”:

БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BN BG BG SD
Основание: БФ-Биология КСК 2023

 

Документи за записване в курса:

  1. Заявление по образец - подписано и сканирано;
  2. Документ за платена такса - сканиран.
  3. Двата документа се изпращат на адрес: mshkodrova@biofac.uni-sofia.bg

Курсът ще се проведе при записани минимум осем кандидат-студенти.

Срок за подаване на документи за записване 23 февруари 2023 г.

За справки:

гл. ас. д-р Милена Шкодрова,

E-mail: mshkodrova@biofac.uni-sofia.bg

тел.: (02) 8167 275