Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ВАЖНО: Заплащане на семестриалните такси за зимен семестър на уч. 2017/2018

   

Уважаеми колеги,

Таксите за обучение на действащи студенти и докторанти за учебната 2017/2018 г. могат да бъдат платени по следните начини:

  • В БРОЙ В КАСАТА НА БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ - Бул. Драган Цанков № 8, ет. 2, каб. 233

 

  • С БАНКОВ ПРЕВОД ВЪВ ВСЯКА ТЪРГОВСКА БАНКА ПО СМЕТКАТА НА СУ “Свети Климент Охридски”:

БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BN BG BG SD

При плащане по банков път задължително се вписват:
Трите имена ( на обучаващият се)
ЕГН (на обучаващият се)
факултет
форма на обучение (редовно или задочно)
степен на обучение (бакалавър, магистър, доктор)

При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

При такова плащане трябва да посетите касиера на факултета и да получите печат за платена такса в студентската книжка. Следва записване в отдел "Студенти".

 

  • ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА СУСИ, С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗПЛАЩАНЕ НА ePay/EasyPay:

ВАЖНО: Възможността за заплащане на семестриална такса чрез системата СУСИ НЕ важи за НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ от зимен семестър на 2017/2018 уч. г. :

  1. Студентите, които ще бъдат в 1-ви курс зимен семестър на 2017/2018 уч. г. , ОКС "Магистър", трябва да заплатят семестриалната си такса по някой от другите съществуващи начини.
  2. Действащите студенти от ОКС "Магистър" генерират код за плащане ЗАДЪЛЖИТЕЛНО само чрез профила си в ОКС "Магистър", а не чрез този в ОКС "Бакалавър". В противен случай плащането НЕ се отразява и има вероятност да не бъдат записани за семестъра.

При този начин на плащане се използва системата на EasyPay/ePay.
В профила на студента в СУСИ-4 се генерира заявка за плащане към EasyPay или към ePay. При генериране на заявка към EasyPay се получава уникален код за плащане. С този код може да бъде платено на каса във всеки офис на EasyPay или онлайн чрез ePay.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ - РЪКОВОДСТВО

За извършване на плащането, операторът Ипей АД начислява съответни такси.

При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка.
Следва записване в отдел "Студенти".

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администраторите на СУСИ за Биологически факултет на адрес: susi_4@biofac.uni-sofia.bg

 

  • НА КАСА НА EasyPay БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ УНИКАЛЕН КОД ЗА ПЛАЩАНЕ

При плащането задължително пояснете на служителя да впише в основанието освен трите Ви имена, ЕГН и:
- Биологически факултет
- Семестриална такса

Комисионната по плащането е за сметка на вносителя.

При такова плащане трябва да посетите касиера на факултета и да получите печат за платена такса в студентската книжка. Следва записване в отдел "Студенти".