Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ СЪС ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА БАКАЛАВРИ II-ра ДЪРЖАВНА СЕСИЯ УЧЕБНА 2017/2018 год.

   
Дата Дейност Забележка
24.08.2018
27.08.2018
и
до 12:00 часа на 28.08.2018
Подаване на заявление за допускане до Защита на дипломна работа в Отдел „Студенти”

Заявления подават студенти, семестриално завършили, с взети всички семестриални изпити и практики.

ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Необходими документи за допускане до Защита на дипломна работа:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ по образец – попълнено на компютър и отпечатана; !!! Темата на дипломната работа да бъде съгласувана и проверена от научния ръководител. Молбата се подписва и от научния ръководител.
  2. Студентска книжка;
  3. Бележка от библиотеката, удостоверяваща че студентът не дължи книги;
  4. Лична карта.
  • БЕЗ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЛБИ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!
  • До Държавен изпит не се допускат студенти, които не са подали молби в отдел "Студенти"!

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!

ЗАБЕЛЕЖКА:

  • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се подава декларация за авторство , подписана от дипломанта и научния му ръководител.
    *ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА АВТОРСТВО е неотменна част от дипломната работа и трябва да бъде подвързана заедно с нея като последна страница.
29.08.2018г. Защита на дипломна работа

Защитата се провежда в катедрата, в която е изработена дипломната работа*.

* Възможна е промяна в графика по катедри!!!