Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ МАГИСТРИ ПРЕЗ ЮЛИ 2023 ГОД. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

   

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ В ОКС МАГИСТЪР.

 • Защитите на дипломните работи ще се проведат в периода 10 – 14.07.2023 год, на дата определена от съответната катедра;
 • Всички документи за допускане до защита се подават онлайн до инспектора от отдел „Студенти“, извеждащ съответната магистърска програма.
ВАЖНИ СРОКОВЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА ЗА
ДОПУСКАНЕ ДО ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА:
Дата Дейност Забележка
12 - 18 ЮНИ
2023 г.
Подаване на заявление за допускане до защита на дипломна работа
 • Студентът трябва преди това да е проверил в СУСИ студентското си положение – коректност на внесените оценки по всички дисциплини;
 • При допуснати неточности в СУСИ се свързва с инспектора от отдел Студенти за уточняване.
26 - 30 ЮНИ 2023 г.

Проверка за оригиналност (плагиатство) на дипломната работа.

 

Процедурата е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА. Дипломни работи, които не са преминали през нея, няма да бъдат допускани до защита.

С дейностите по тази процедура можете да се запознаете - ТУК*
* Достъпът изисква потребителско име и парола

 • Преди да качи дипломната си работа в Мудъл, студентът се свързва с доц. Загорчев (lzagorchev@biofac.uni-sofia.bg) като посочва в имейла двете си имена, магистърска програма, ел. поща, с която е регистриран в Мудъл, както и титлата, имената и служебния имейл на научния си ръководител;
 • Студентът спазва инструкциите, посочени в имейла-отговор от доц. Загорчев, като качва дипломната си работа в Мудъл (без литературната справка) в един от следните формати: .doc; .docx; .odt;
 • Качването на дипломната работа в Мудъл е по график:
Качване в Мудъл Защита
26.06.2023 10.07.2023
27.06.2023 11.07.2023
28.06.2023 12.07.2023
29.06.2023 13.07.2023
30.06.2023 14.07.2023
28 ЮНИ - 03 ЮЛИ 2023 г. Оповестяване на резултатите от проверката за оригиналност на дипломната работа
 • Научният ръководител на дипломанта получава доклад с резултата от проверката;
 • Научният ръководител попълва Приложения 1 и 2 (протокол и становище) като част от документацията, предназначена за рецензента;
 • Резултатите от проверката се докладват и на държавната изпитна комисия.
03 - 07 ЮЛИ 2023 г.

Дипломантът предава в катедрата на хартиен/електронен носител дипломната си работа

 

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се подава декларация за авторство
  *ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА АВТОРСТВО е неотменна част от дипломната работа и трябва да бъде подвързана заедно с нея като последна страница.
10 - 14 ЮЛИ 2023 г. ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Защитата се провежда присъствено.

Денят, залата и началото на защитата се определят във всяка катедра

Необходими документи за допускане до защита на Дипломна работа се подават по електронен път като pdf файлове и включват:

 1. Заявление по образецпопълнено на компютър и отпечатано!!! Темата на дипломната работа да бъде съгласувана и проверена от научния ръководител. Заявлението се подписва и от научния ръководител и се сканира в pdf формат;
 2. Подписана и сканира декларация от студента в свободен текст, че всички оценки са нанесени коректно в СУСИ и че е завършил семестриално;
 3. Бележка от библиотеката, удостоверяваща, че дипломантът не дължи книги. За целта студентът изпраща писмо на адрес library@biofac.uni-sofia.bg като посочва трите си имена, факултетен номер и специалност. От библиотеката ще върнат подписана електронна бележка.

Всички документи се изпращат електронно на инспекторката, администрираща съответната магистърска програма:

 • г-жа Диди Наумова
  naumova@uni-sofia.bg
 • г-жа Румяна Иванова
  rumimivanova@uni-sofia.bg
 • г-жа Анелия Тончева
  aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

До защита на дипломна работа не се допускат студенти, които не са подали навреме заявление в отдел „Студенти“ или не са преминали през процедурата за плагиатство!

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!