Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ БАКАЛАВРИ II-ра ДЪРЖАВНА СЕСИЯ УЧЕБНА 2017/2018 год.

   
Дата Дейност Забележка
24.08.2018
27.08.2018
и
до 12:00 часа на 28.08.2018
Подаване на заявление за допускане
до Държавен изпит в Отдел „Студенти”
Документи подават семестриално завършили студенти, с взети семестриални изпити и практики

Необходими документи за допускане до Държавен изпит:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ по образец – попълнена на компютър и отпечатана;
 2. Студентска книжка;
 3. Бележка от библиотеката, удостоверяваща че студентът не дължи книги;
 4. Лична карта.
 • БЕЗ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЛБИ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!
 • До Държавен изпит не се допускат студенти, които не са подали молби в отдел "Студенти"!

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!

29.08.2018г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

 • Молекулярна биология;
 • Биотехнологии;
 • Екология и опазване на околната среда;
 • Биология (за специалности БИОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ, ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК);
 • Биомениджмънт и устойчиво развитие
Изпитът започва в 9:00 часа
Залите ще бъдат уточнени в деня на изпита
03.09.2018г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

 • Химия (за специалност БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ)
Изпитът започва в 9:00 часа
Зала № 704 (Факултет по химия и фармация)
03.09.2018г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

 • География (за специалност ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ)
Изпитът започва в 9:00 часа
Залата ще бъде публикувана допълнително