Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ВАЖНО за всички студенти от ОКС "бакалавър", които желаят да разработват дипломни работи

   

 

Уважаеми колеги,

Тези от вас, които желаят да разработват и защитят дипломни работи през учебната 2020/2021 година трябва да отговарят на условията, поставени в ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ОКС „БАКАЛАВЪР" СЪС ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА .

ВАЖНО: Отпада условието студентите да са взели всички изпити.

 

Срок за подаване на документи - 05 МАРТ 2021 г.

 

Необходими документи:

  • ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до разработване на дипломна работа (подписано, сканирано в pdf формат);
  • автобиография;
  • допълнителни документи ( ако има такива);
  • доклад, препис-извлечение от протокола на заседанието на катедрения съвет;
  • анотация на бъдещата дипломна работа.

 

Документите подписани и във формат pdf се подават електронно към инспектора от отдел Студенти в по-горе посочения срок.