Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ГРАФИК за провеждане на ЯНУАРСКА изпитна сесия - учебна 2022/2023 (БАКАЛАВРИ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)

   

Уважаеми колеги,

Януарската изпитна сесия ще се проведе по следния график:

  • от 23 януари до 17 февруари 2023 г. - РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти курс;
  • от 23 януари до 17 февруари 2023 г. - ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ (дисциплини САМО от зимен семестър) ЗА СТУДЕНТИ С НЕВЗЕТИ ИЗПИТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ И СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИ

Допускането до явяване на изпит става след издаване на протокол:

  • Общ за студентите, които се явяват на редовна сесия;
  • Индивидуален за семестриално завършили студенти и такива, които се явяват на изпити от минали години.
СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ (само по електронен път)
от 16 януари до 20 януари 2023 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ:

ВАЖНО!!! НЕ СЕ ИЗИСКВА подпис на преподавател.

1. Попълвате МОЛБА за допускане до конкретен изпит;

2. Заплащане на такса – САМО по банков път - БАНКОВА СМЕТКА НА СУ

  • Действащи студенти – 30 лв. за всеки изпит
  • Семестриално завършили – 50 лв. за всеки изпит

3. Изпращане на молбата и платежния документ по e-mail на инспектора, отговарящ за съответната специалност:

  • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
  • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
  • г- жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

4. Издаденият индивидуален протокол е виден в СУСИ-профила на преподавателя и на студента.

ВАЖНО!! Студентите да се информират от графика за предварителни изисквания на преподавателите по съответните дисциплини (в графа "Забележка").

СПЕЦИАЛНОСТИ:

БИОЛОГИЯ
МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
БИОТЕХНОЛОГИИ
ЕКОЛОГИЯ И ООС
БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ
БИОМЕНИДЖМЪНТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
БИОЛОГИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ

Уважаеми колеги, възможни са допълнения и промени в графика, моля следете сайта !

УСПЕХ!!!