Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ГРАФИК за провеждане на априлска изпитна сесия - учебна 2020/2021 (БАКАЛАВРИ, задочно обучение)

   

Уважаеми колеги,

Изпитите в задочна форма на обучение ще се провеждат НЕПРИСЪСТВЕНО (виж ЗАПОВЕД №18/09.04.2021 г. на г-н Декана на БФ )!!!

Всички студенти от редовна и задочна форма на обучение, които имат НЕВЗЕТИ ИЗПИТИ ОТ ПРЕДХОДНИ УЧЕБНИ ГОДИНИ по дисциплини, включени в графика за сесията, могат да се явят на изпит.

Допускането до явяване става след издаване на протокол - общ за студентите от З.О., редовна сесия и индивидуален за всички останали.

 

СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ 06 АПРИЛ 2021 ГОД.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВДУАЛЕН ПРОТОКОЛ

1. Попълвате МОЛБА за допускане до конкретен изпит;

2. Молбата се изпраща на преподавателя, титуляра на дисциплината, който ЗАДЪЛЖИТЕЛНО вписва датата и платформата за изпитване, след което ПОДПИСВА молбата;

3. Заплащане на такса – САМО по банков път - БАНКОВА СМЕТКА НА СУ

  • Действащи студенти – 30 лв. за всеки изпит
  • Семестриално завършили – 50 лв. за всеки изпит

ВАЖНО!!! ТАКСАТА СЕ ЗАПЛАЩА САМО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДПИС ВЪРХУ МОЛБАТА ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ!

4. Изпращане на подписаната молба и платежния документ по e-mail на инспектора, отговарящ за съответната специалност:

  • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
  • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
  • г- жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

5. Издаденият индивидуален протокол е виден в СУСИ-профила на преподавателя и на студента.

 

Уважаеми колеги, възможни са промени и допълнения в графика, моля следете редовно сайта!

ВАЖНО за неприсъствените изпити !!! Часът и платформата се договаря с преподавателя, титуляр на курса.

БИОЛОГИЯ І курс

ІІ курс

18.03.2021

ІІІ курс ІV курс V курс
ЕКОЛОГИЯ И ООС І курс

ІІ курс

18.03.2021

ІІІ курс ІV курс V курс
БИОТЕХНОЛОГИИ І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс V курс

 

Пожелаваме успех на всички!