Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / СДК / ПРИЕМ ЗА СДК „УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ” ЗА УЧ.2020/2021г.

   

Биологическият факултет организира прием на една група студенти за СДК „Учител по биология”, задочна форма на обучение.

 

Могат да кандидатстват семестриално завършили и дипломирани бакалаври и магистри от всички биологични специалности по направление 4.3.Биологически науки, студенти в магистърска степен и студенти 3-ти,4-ти и 5-ти курс, бакалавърска степен, редовно или задочно обучение.

 

Таксата за обучение е 580 лева на семестър.

 

Обучението е три семестъра и ще започне от края на м. март или началото на м. Април 2021 година.

 

Документи се приемат от 01.02.2021 г. до 08.03.2021 г. само онлайн на имейл: dok_sdk@biofac.uni-sofia.bg

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Молба до Декана на БФ по образец- сканирана с подпис;
  2. Сканирано Уверение, издадено от отдел „Студенти”със заверен среден общ успех от предишните учебни години- за студенти;
  3. Сканирана диплома за Бакалавър и/или Магистър - за дипломирани.