Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Преподаватели и служители / Стартира пилотна компостираща инсталация в двора на Биологическия факултет

   

На територията на двора на Биологическия факултет по проект “Създаване на зона за компостиране в Биологически факултет с технология за обработка на растителни отпадъци“ беше конструирана и разположена пилотна инсталация за компостиране на растителни отпадъци. Проектът е спонсориран от Фонд Научни Изследвания при СУ и от ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“. Инсталацията се състои от 5 компостера, в които студентите изследват процеса на компостиране в зависимост от типа на използваните инокулационни материали (компост с или без добавени микробиологични препарати). Инсталацията е свързана с по-голям проект, за създаването на различни екологични зони в Биологическия факултет, обвързани с обучението на студенти и оползотворяването на отпадъчни материали чрез превръщането им в биопродукти според правилата на КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА. Пилотната инсталация и технологията за производство на компост ще бъдат включени в обучението на студентите по дисциплините „Биотехнологични методи в екологията“, „Биотехнологични методи за опазване на околната среда“ и др.

 

За интересуващите се, повече информация могат да получат от направлението по Екологична биотехнология при Катедра „Обща и приложна хидробиология“.

 

Снимки: доц. д-р Ирина Шнайдер и ас. д-р Ивайло Йотинов

1
Общ изглед на зоната за компостиране в задния двор на Биологическия факултет
2
Студентите поставят микробиологичните препарати и стартират изготвянето на дипломните си работи
3
Измерване на температура, рН и влажност в компостерите
4
Ежедневен контрол на процеса на компостиране по ключови показатели
5
Разбъркване на материала за повишаване на концентрацията на кислорода и интензифициране на процеса