Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Преподаватели и служители / Конкурс за ръководител на катедра Методика на обучението по биология

   

На основание чл. 68, ал. 2 от ПУДСУ, се обвява конкурс за ръководител на катедра Методика на обучението по биология.

Кандидатите, отговарящи на условията на чл. 67 от ПУДСУ, да изпратят в срок от 20 май 2022 год. до 17:00 часа на 03 юни 2022 г. своите документи на г-жа Божидара Генчева, главен инспектор администрация на факултет.

Необходими документи за участие в конкурса:

  • Автобиография

Документите се подават в електронен вид на e-mail: bf-decanat@biofac.uni-sofia.bg, в срок до 17:00 часа на 03 юни 2022 година.