Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Преподаватели и служители / АНКЕТА - мнение на преподавателите за качеството на административното обслужване

   

Уважаеми колеги,

Предоставяме на Вашето внимание анкетно проучване, което има за цел оптимизиране на работата на администрацията при административното обслужване на преподавателския състав на основен трудов договор в СУ "Св. Климент Охридски".

 

Изследването е анонимно и се организира от Центъра за управление на качеството при СУ, съгласно Решение на Ректорския съвет, Протокол №40 от 21.11.2017 год. и ще се проведе от 24 ноември до 15 януари 2018 години.

 

За попълването на анкетната карта е необходимо всеки преподавател да влезе в системата на този адрес със своето потребителско име и парола от СУСИ. Анкетата може да бъде попълнена само веднъж и анонимността е напълно гарантирана.

 

В случаи на проблеми с достъпа до анкетата, можете да се обръщате за помощ на:
e-mail: ga-center@uni-sofia.bg

 

доц. д-р Елиза Стефанова
Зам. Ректор по информационни дейности,
академичен състав и админитрация