Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Кандидат-студенти / ПРИЕМ - МАГИСТРИ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ - учебна 2022/2023 година

   

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКА КАМПАНИЯ 2022/2023 - БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЛЕТЕН ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:

Обща антропология;
Приложна хидробиология и аквакултури;
Генетика и геномика;
Genetics and Genomics (for non-specialists) - (in English)
Биохимия;
Екология;
Опазване на околната среда;
Физиология на животните и човека;
Генно и клетъчно инженерство.

 • Кандидатстване за места само обучение срещу заплащане
 • Срок за подаване на документите: 09 – 27 януари 2023 г.

Необходими документи: всички документи да са сканирани и в pdf формат

 • Молба по образец ;
 • Сканирана, заедно с приложението диплома за завършено висше образование
  (за притежаващи диплома);
 • За тези, на които все още не е издадена диплома:
  • Сканиран работен вариант на приложението на дипломата за
   завършили ОКС "бакалавър" в СУ през учебната 2021/2022 г.;
  • Сканирана акадамична справка за завършили ОКС "бакалавър" в
   други ВУЗ-ове през учебната 2021/2022 г., в която е отразен средният успех от
   семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и
   успехът от държавните изпити;
  • Кандидат-магистри, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен
   на висше образование, признато по законодателството на съответната държава,
   могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като
   са преминали процедура по признаване на образованието от
   Софийския университет, като прилагат служебната бележка или
   заповедта за признаване.
 • Сканирана диплома за завършено средно образование;
 • Сканиран документ за платена такса (30 лева) за участие в кампанията.
  Таксата се заплаща единствено с банков превод по сметката на
  СУ “Св. Кл. Охридски”:
  БНБ - централно управление
  IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01; BIC: BNBGBGSD
  основание за плащане: КМК-БФ
 • Класиране: от 30.01.2023 г до 12.02.2023 г.
 • Прием: ще бъде съобщен персонално на всеки кандидат-магистър
 • Записване: от 13.02.2023 г до 15.02.2023 г. в сектор „Студенти“ на Биологически факултет
  Инспектор Диди Наумова -
  МП „Обща антропология“
  МП „Приложна хидробиология и аквакултури“
  Инспектор Румяна Иванова -
  МП „Биохимия“
  МП „Генетика и геномика“
  МП „Физиология на животните и човека“
  МП „Екология“
  МП „Опазване на околната среда“
  Инспектор Анелия Тончева -
  МП „Генно и клетъчно инженерство“

Необходими документи за записване - ТУК

 

ВАЖНО: При възникнали въпроси, моля пишете на e-mail: deniza_d@biofac.uni-sofia.bg и magistri@biofac.uni-sofia.bg