Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Кандидат-студенти / ПРИЕМ - МАГИСТРИ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ - учебна 2019/2020 година

   

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКА КАМПАНИЯ 2019/2020 - БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЛЕТЕН ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:

Обща антропология;
Приложна хидробиология и аквакултури;
Генетика и геномика;
Genetics and Genomics (for non-specialists) - (in English)
Биохимия;
Екология;
Опазване на околната среда;
Физиология на животните и човека;
Генно и клетъчно инженерство.

ВАЖНО: срок за подаване на документи:
Кандидатстване за места само обучение срещу заплащане
20 – 30 януари 2020 г. – в кабинет 204 на Биологически факултет

Необходими документи:

  • Молба по образец ;
  • Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование за притежаващи диплома;
  • Заверено приложение към дипломата за завършили ОКС "бакалавър" в СУ през учебната 2018/2019 г.;
  • Акадамична справка за завършили ОКС "бакалавър" в други ВУЗ-ове през учебната 2018/2019 г.;
  • Оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование;
  • Лична карта;
  • Документ за платена такса за участие в кампанията - такса 30 лева (заплаща се в касата на Биологически факултет - ст. № 233).

ВАЖНО: При възникнали въпроси, моля пишете на e-mail: magistri@biofac.uni-sofia.bg