Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Кандидат-студенти / Кандидатмагистърска кампания 2019/2020

   

Правилник за прием на магистри за уч. 2019/2020

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКА КАМПАНИЯ 2019/2020 - БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ*

ВАЖНО: Всички кандидат-магистри задължително се регистрират в електронната система "Кандидатмагистърска кампания 2019/2020 Биологически факултет", на този адрес, до 12:00 часа на 26-ти септември 2019 година.
След регистрация в системата документите се подават на хартиен носител в Сектор "Учебен" (каб. 204) в следните срокове:
27.08.2019 – 11.09.2019 г. вкл. За кандидати за обучение, субсидирано от държавата
27.08.2019 – 26.09.2019 г. вкл. За кандидати САМО за обучение срещу заплащане.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование за притежаващи диплома;
  • Заверено работно приложение към дипломата за завършили ОКС "бакалавър" в Софийския униреситет през учебна 2018/2019 г.;
  • Акадамична справка за завършили ОКС "бакалавър" в други ВУЗ през учебна 2018/2019 г.;
  • Оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование;
  • Лична карта;
  • Документ за платена такса за събеседване - такса 30 лева за всеки изпит.

ВАЖНО: При възникнали въпроси, моля пишете на e-mail: magistri@biofac.uni-sofia.bg

ВАЖНИ СРОКОВЕ
от 12.09.2019 г. до 13.09.2019 г.

Събеседвания с кандидат-магистрите

График за събеседване

24.09.2019 г. Първо класиране на кандидатите за държавна субсидия
25.09.2019 и 27.09.2019 г. Записване на класираните магистри в Сектор „Студенти”.
до 07.10.2019 г. Второ класиране за незаетите места за държавна субсидия и за обучение срещу заплащане.
от 08.10.2019 до 10.10.2019 г. Записване на класираните магистри в Сектор „Студенти”.

(*) За кандидатстване в магистърските програми, предназначени за неспециалисти, документи ще се приемат през м. януари 2020 год. Началото на обучението е от летен семестър.