Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Докторанти / Конкурс за Селекция на студенти по програма „Еразъм+“ Ключова дейност 1 за мобилност в партниращи държави-Академична 2017/2018 година

   
2
1

„ЕРАЗЪМ+“

ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ

Конкурс за Селекция на студенти по програма „Еразъм+“
Ключова дейност 1, Образователна мобилност във висшето образование,
Мобилност с цел обучение – партниращи държави

Академична 2017/2018 година

 

Уважаеми колеги,

 

Биологически Факултет на СУ „Св. Климент Охридски” инициира ежегодния конкурс за селекция на студенти/докторанти, които желаят да проведат курс на обучение през учебната 2017/18 година в чуждестранни университети - партньори на СУ-БФ по програма Еразъм +, Ключова Дейност 1, Образователна мобилност във висшето образование, Мобилност с цел обучение – партниращи държави.

Повече информация за участие в конкурса можете да намерите в приложените документи:

За допълнителна информация – доц. Траяна Недева (каб. № 141, тел. 341) и гл. асист. Михаил Илиев (каб. № 149А, тел. 325)