Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Архив 2018 / ВАЖНО: Семинар „Система за провеждане на научни изследвания в Софийски университет - Подобряване на условията на работа на академичния персонал”

   

Уважаеми колеги,

На 16 февруари 2018г., петък, в Зала 1 на Ректората на СУ ще се проведе обсъждане на действията, които да бъдат предприети за подобряване на условията за работа на изследователите в Университета.

 

В сутрешната сесия (от 10:00 до 12:00 часа) участниците ще имат възможност да изкажат своите виждания и предложения към ръководството на Университета какви действия е важно да бъдат включени в план за подобряване на условията за научно-изследователската работа и кариерното израстване на академичния състав. В сесията ще се включи д-р Лори Макомб от университета в Дърам, Великобритания, с когото участниците ще могат да обсъдят добри практики на Европейски университети, които и СУ може да предложи.

В следобедната сесия (от 13:30 до 16:00 часа) представители на ректорското ръководство и заместник деканите по НИД, на база на направените предложения по време на първата сесия, ще набележат конкретни действия за управление на научно-изследователския капацитет на СУ. С подкрепата на модератора от университета в Дърам, тези действия ще бъдат приоритизирани и структурирани в план, реализацията на който да бъде в състояние да покаже, че СУ предприема желаните мерки за подобряване на условията за наемане на работа на изследователите и да направи възможно участието на СУ в бъдещите Европейски програми.