Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Архив 2018 / Събитие по случай Световния ден на водата организирано от Катедра „Обща и приложна хидробиология“ и „Софийска вода“ АД в детски комплекс Музейко

   

Специална научно-образователна инициатива с презентации, филми, игри и много награди беше организирана по случай Световния ден на водата. Инициативата беше насочена към ученици от различни училища, които успяха да се потопят в тайния свят на водата и нейните обитатели. Едната група от ученици включваше шестокласници от 11 ОУ, а другата група - петокласници от 20 ОУ. Събитието беше организирано от екипа на Катедра „Обща и приложна хидробиология“ от Биологически факултет при СУ и „Софийска вода“ АД на територията на детски научен център Музейко.

С изнесените от преподавателите презентации и кратки филмчета, учениците успяха да се запознаят с интересни научни факти за водата, да се научат кои са водните съобщества и техните местообитания, както и да се запознаят с водния технологичен цикъл по изключително атрактивен начин. Темите бяха пряко обвързани с тазгодишния надслов на Световния ден на водата – „Природата за водата - природосъобразни решения за водите“. Специални лабораторни демонстрации, подготвени от университетските преподаватели спомогнаха на учениците да се превърнат в изследователи за няколко часа. За тази цел учениците можеха да използват микроскопи и специална апаратура за определяне на химични и микробиологични показатели на водите. Учениците успяха да се пренесат в света на рибите, чрез доставените специално за събитието аквариуми с редки български риби. Под микроскопи бяха наблюдавани представители от съобществото на зоопланктона, както и някои микроорганизми. Нагледно учениците успяха да се запознаят и с някои много характерни представители от сладководния и морски зообентос. Със специалната апаратура за химични изследвания бяха анализирани проби от чешмяна вода на място за нагледно доказване качеството на водите и демонстрация на важни физико-химични показатели. В края на събитието се проведе и игра, в която учениците представиха своите знания за водите.

Събитието е част от научно-образователния проект "Жива вода", подкрепян от "Софийска вода" и се провежда за втора поредна година. С това се поставят основите на една традиция свързана с повишаване информираността на учениците, за това колко ценен ресурс е водата и необходимостта от грижи за опазване на водните ресурси и биоразнообразието в тях.

DSC_0161
Ръководителят на проекта „Жива вода“, проф. дбн. Яна Топалова с въвеждащи думи за Световния ден на водата в Детски център Музейко
DSC_0104
Гл. ас. д-р Йована Тодорова разказва за „Водата, без която не можем“
DSC_0185
Кипи активен труд по време на игрите
4
Гл. ас. д-р Михаела Белухова показва нагледно на учениците бързи методи за изследване на физико-химични показатели на водата
5
Гл. ас. д-р Любомир Кендеров показва интересни представители на зообентоса
6
Студентът Димитър Учиков представя интересни представители от зоопланктона
7
Групова снимка изпълнена с лъчезарните и доволни усмивки на ученици и преподаватели