Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Архив 2018 / Покана от Министър Красимир Вълчев към преподавателите да се запознаят със съдържанието на одобрените учебници и учебни комплекти

   

Уважаеми колеги,

Господин Министърът на образованието и науката - Красимир Вълчев, отправя покана към всички преподаватели, специалисти в областта на биологията и здравното образование, да се запознаят със съдържанието на одобрените учебници и учебни комплекти и да дадат предложения за: открити технически грешки, очевидни фактически грешки, наличие на реклама, както и да отправят предложения за корекции на грешки или корекции вследствие на промяна на нормативната уредба, обективна промяна на факти, обстоятелства, статистики и други подобни в одобрените учебници и учебни комплекти от I до XII клас, с изключение на учебниците и учебните комплекти за IV клас и на учебниците за X клас.

 

Предложенията трябва да бъдат изготвени за учебниците и учебните комплекти за II клас, III клас, V клас, VI клас, VII клас, VIII клас, IX клас, XI клас, XII клас и по чужд език по учебна програма за постигане на нива В 1.1, А2, Al, В1 от Общата европейска езикова рамка - в срок до 30 април 2019 година.

 

Списъците на одобрените учебници и учебни комплекти са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Учебници". На специалистите ще се предоставят съответните одобрени печатни издания.

 

Преподавателите е необходимо да декларират своето съгласие, като попълнят декларация - Приложение № 1.