Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Архив 2018 / МАГИСТРАТУРИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

   

СТИПЕНДИИ НА МОН ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

 

МОН обяви стипендии за обучения, специализации и научни изследвания за учебната 2018/2019 г. Стипендиите се предоставят на български граждани – студенти в български държавни висши училища, за обучение в чуждестранни висши училища, в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен.

 

Актуалните възможности са:

 

 • Стипендии за пълен срок на обучение за придобиване на ОКС Бакалавър или Магистър (след завършено средно образование);

 

Подборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник в съответния конкурс въз основа на критериите: Степен на мотивация, Информираност за обучение в съответната страна, Комуникативност, Качество на документите и Бъдеща реализация.

 

Важно! Кандидатите, класирани в конкурс за определен вид обучение през учебната 2018-2019 година, не могат да участват в последващ конкурс за същата година.

 

В общия случай приемащата страна осигурява стипендия и медицинско обслужване, освобождаване от такси за обучение, настаняване в студентско общежитие и ползване на студентски стол срещу заплащане, достъп до библиотеки и др. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка кандидата.

 

 • Стипендии за пълен срок на обучение за Бакалавър или Магистър след завършено средно образование

 

 1. Армения – 4 стипендии, пълен срок на обучение на руски/английски/арменски за студенти от всички специалности;
 2. Виетнам – 1 стипендия, пълен срок на обучение на виетнамски/френски/руски/английски за студенти от всички специалности;
 3. Гърция – 1 стипендия, пълен срок на обучение на английски/новогръцки/френски/немски за студенти от всички специалности;
 4. Македония – 3 стипендии, пълен срок на обучение за студенти от всички специалности без специалностите в областите на висше образование, здравеопазване, спорт и изкуства;
 5. Молдова – 1 стипендия, пълен срок на обучение на румънски/руски за студенти от всички специалности без “Медицина”, “Дентална медицина” и специалностите от областта на висше образование и изкуства;
 6. Румъния – 2 стипендии, пълен срок на обучение на румънски/френски/английски за студенти от всички специалности;
 7. Украйна – 2 стипендии, пълен срок на обучение за студенти от всички специалности;
 8. Япония – 1 стипендия, 1 академична година обучение на английски език за студенти от специалностите “Японистика” и “Приложна лингвистика с японски език”.

 

Изисквания към кандидатите:

 

 • Да са български граждани
 • Да са студенти в българско държавно училище през учебната 2017 – 2018 г.:
 • в първи курс, редовна форма на обучение
 • с успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър“ 4.50
 • Да не са навършили 25 години към датата на конкурса

 

Документи за кандидатстване:

 

 • Заявление в свободна форма до дирекция „Висше образование“ за участие в конкретен конкурс с опис на приложените документи.
 • Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН
 • Академична справка за успеха и формата на обучение
 • Мотивация
 • Копие от дипломата за средно образование
 • Документ за владеене на работния език (ако има такъв)
 • Копие от личната карта на кандидата
 • Декларация от кандидата, че: 1. Сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки; 2. След завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция „Висше образование“ с копие до „Протокол и международно сътрудничество“ на МОН; 3. Ежегодно ще удостоверява с документ пред МОН и пред българското висше училище, в което е студент, че е изпълнил учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

 

Документите се подготвят на български език в деловодството на МОН на адрес: София, бул. Княз Донкуков 2А.

 

Срок за кандидатстване: 16 март 2018 г.

 

Разпределението на кандидатите по страни ще бъде съобщено на 19 март 2018 г. на посочените електронни адреси, а събеседването ще се проведе на 21 и 23 март 2018 г. от 10.00ч. в МОН.

 

За справки телефони: 9217 530, 9217 784 и 9217 693.

 

СТИПЕНДИИ НА КОНСУЛТАНТСКАТА КОМПАНИЯ "PWC БЪЛГАРИЯ“

Консултантската компания "PwC България" стартира кампания "Твоите 25 причини да избереш България", подкрепена от президента Румен Радев и МОН.

 

Заедно с други водещи компании ще бъдат подкрепени 25 български студенти с едногодишна стипендия, стаж във фирма и менторство. В конкурса могат да участват студенти на възраст между 18 и 24 години със силна мотивация да останат и да се развиват в България. Кандидатите трябва да подготвят есе на тема "Моите 25 причини да избера България". Повече информация може да откриете на официалния уебсайт на инициативата.

 

Краен срок: 10 февруари 2018 г.

 

НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА "ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА"

Стартира осмото издание на Национална стипендиантска програма "За жените в науката". Конкурсът търси талантливи български жени учени в сферата на естествените науки, които ще бъдат наградени със стипендии от по 5000 евро.

 

Изискванията към кандидатите са да бъдат на възраст до 35 години, да са докторанти или вече да са защитили докторска степен, да се занимават с изследвания в сферата на естествените науки и да работят по авторски научен проект, който да реализират със стипендията в България.

 

Подробна информация за конкурса е достъпна на официалния сайт на програмата. Кандидатите могат да изпратят своите заявления и документи за участие на stanislava.nishkova@mfa.bg или по пощата до Националната комисия за ЮНЕСКО в България.

 

Краен срок: 31 март 2018 г.