Начало / Университетът / Други звена / Музеи / Музей по Минералогия, Петрология и Полезни изкопаеми / История / Колекция „Кранц”