Начало / Университетът / Други звена / Музеи / Музей по Минералогия, Петрология и Полезни изкопаеми / Експозиции и фондове / „Регионални колекции”