Начало / Университетът / Департаменти / Департамент за езиково обучение / Катедри / КАТЕДРА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕНЦИ

   

Ръководител: доц. д-р Милена Велева

стая 208, E-mail: mgveleva@uni-sofia.bg

 

Инспектор Учебна дейност: Виолета Тошева

стая 134, тел. (+359 2) 870 84 67

E-mail: academicstaff@deo.uni-sofia.bg

Учебен отдел:

стая 135, тел. (+359 2) 871 00 69; (+359 2) 971 71 62

E-mail: office@deo.uni-sofia.bg, desk@deo.uni-sofia.bg

 

Състав:

  • ст. преп. Владимир Томов - български език
  • доц. д-р Данка Апостолова - български език
  • ст. преп. Деляна Павлова - български език
  • доц. д-р Людмила Кирова - български език
  • доц. д-р Милена Велева - български език
  • проф. д-р Светозара Халачева - български език
  • преп. Мартин Савов - биология
  • преп. Стефан Савов – биология